Kompleksowa Opieka Medyczna

Na potrzeby prywatnych firm i instytucji stworzyliśmy ofertę kompleksowego programu medycznego „Pacjent w Centrum Kompleksowej Opieki Medycznej”, spełniającego wymagania każdego klienta. Zdiagnozujemy problemy zdrowotne pracowników, zapewnimy opiekę medyczną i przeprowadzimy proste szkolenia z zakresu profilaktyki, na temat zapobiegania i leczenia wybranych chorób i schorzeń zawodowych ( sposoby walki ze stresem, przeciwdziałanie dyskopatii i wadom kręgosłupa) . Zaproponujemy także realizację programu ergonomii i psychologii pracy. Wdrożenie programów profilaktycznych ma na celu nie tylko poprawienie stanu zdrowia pracowników, ale także wpływa na ich dobre samopoczucie i prowadzi do wyższej  efektywności wykonywanej pracy .

Przy formułowaniu naszej oferty abonamentowej podzielimy usługi medyczne i szkolenia tak, aby mogli Państwo według własnego uznania i potrzeb pracowników wybierać najlepszą konfigurację usług. Każda firma jest traktowana indywidualnie, ze względu na profil wykonywanej działalności i schorzenia towarzyszące pracownikom przy wykonywaniu ich codziennej pracy.

 

Prywatna opieka zdrowotna  – Zadbajmy o nasze zdrowe relacje

Państwa firmie dedykujemy indywidualnego Opiekuna, tzw. Koordynatora, którego zadaniem jest dbałość o utrzymanie wzajemnie korzystnych relacji. Opiekun czuwa nad prawidłową realizacją umowy oraz zajmuje się koordynacją współpracy. Kontakt z jedną osobą w każdej sytuacji i szybkość reagowania na potrzeby Państwa firmy, to zalety kompleksowej opieki medycznej dla przedsiębiorstw. W ramach codziennej współpracy w razie potrzeby, Opiekun zapozna pracowników z wybranym programem opieki medycznej.

 

Zapewnimy komfortowe warunki współpracy

Jako doświadczeni specjaliści zrealizujemy wszystkie wymagane przez Państwa badania. Mając na uwadze oszczędność czasu, w miarę możliwości badania te zrealizujemy w ciągu jednego dnia. W miarę potrzeby, wykonamy także obowiązkowy przegląd stanowisk pracy w celu przeprowadzenia szkolenia z ergonomii pracy.

Na bieżąco dostarczamy specjalistyczne raporty medyczne wykazujące pracowników, dla których w najbliższym czasie wypada termin profilaktycznej rehabilitacji zdrowotnej. Dostęp do raportów on-line umożliwia autorska aplikacja E–Care, która pozwala także na zgłaszanie nowych osób do opieki przez Internet.

 

Opieka dla pracowników w miejscu pracy

Zaopiekujemy się Państwem oraz Państwa pracownikami, także w miejscu pracy. Zdiagnozujemy problemy zdrowotne pracowników i zaproponujemy odpowiednie programy profilaktyczne, takie jak wykłady i seminaria na temat profilaktyki i leczenia wybranych chorób, np. sposobów walki ze stresem, profilaktyki raka sutka i szyjki macicy, zapobiegania wadom kręgosłupa. Zaproponujemy Ci realizację programu ergonomicznego, psychologicznego pracy czy oceny ryzyka zawodowego. Pamiętaj, że wdrożenie programów profilaktycznych ma na celu nie tylko poprawienie stanu zdrowia pracowników, ale także wpływa na ich dobre samopoczucie i prowadzi do wyższej  efektywności pracy.