Orzecznictwo sportowo-lekarskie

Na pierwszą wizytę należy zgłosić się z ważnym (nie starszym niż rok) wynikiem badania okulistycznego, morfologii krwi i EKG (bez opisu), a w przypadku osoby niepełnoletniej, wypełnioną ankietą dotyczącą stanu zdrowia dziecka podpisaną przez osobę pełnoletnią.
Dodatkowo w niżej wymienionych dyscyplinach sportu wymagane są:
zapasy i judo – RTG odcinka szyjnego kręgosłupa,
sporty walki – EEG, konsultacja neurologiczna,
• nurkowanie – spirometria, EEG,
• podnoszenie ciężarów – RTG odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
UWAGA – posiadanie tych badań nie jest wymagane u dzieci, które odbywają jedynie trening techniczny i ogólnorozwojowy.
UWAGA – istnieje możliwość wykonania EKG na miejscu.